html web templates

Vi hjelper deg å få kontroll 

Hos oss koster det ingenting å få en vurdering av en sak, vi ser på den og anbefaler hva man bør gjøre videre.

Gjennom våre rutiner og arbeidsmetoder skaffer vi oversikt over den utestående gjelden, slik at man når man skal i gang med å rydde opp - har et fullstendig og kvalitetssjekket grunnlag.

Gjennom dialog med kreditorer, namsmenn, inkassobyråer osv, søker vi å få kontroll på situasjonen ut fra de økonomiske rammene som den enkeltes budsjett tillater. Man ønsker å unngå iverksettelse av tunge prosesser som tvangssalg, lønnstrekk, betalingsanmerkninger osv.

For å komme i en situasjon der det er mulig for den enkelte å betjene gjelden, så vil man søke å forhandle med kreditorene om en løsning det går an å leve med. 

Vi ser på muligeheter for finansiering av gjelden, slik at man kan kvitte seg med betalingsanmerkninger, lønnstrekk, utlegg, inkassosaker osv.

Mobirise

Våre kontaktdata:

Adresse:

Vesterlio 3
5212 SØFTELAND

Telefon:

+47 977 98 056

E-mail:

post@pega.as

Åpningstider:

Vi jobber døgnet rundt

HOLD DEG OPPDATERT

Få vårt månedlige nyhetsbrev.